złote myśli

Jan Paweł II

A po maturze chodziliśmy na kremówki..

 • Źródło: Ze wspomnień podczas ostatniej wizyty w rodzinnych Wadowicach.

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka

Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego".

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

 

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca - sercem.

Człowiekowi w spółczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.

Człowiek rodzi się, kocha i umiera nie na próbę.

Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom.

 • Źródło: 10 września 1993-Tallin. W czasie nawiedzenia kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

 • Źródło: encyklika Centesimus Annus

Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas.

Jestem radosny, wy też bądźcie!

 • Opis: Wg niepotwierdzonych informacji papież napisał te słowa na kartce w nocy 1/2 kwietnia 2005 roku.

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd

 • Źródło: Tryptyk rzymski

Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.

Pozwólcie mi iść do domu Ojca.

 • Opis: Ostatnie słowa wypowiedziane przed śmiercią

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

 • The future starts today, not tomorrow. (ang.)

Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...

 • Źródło: homilia wygłoszona na krakowskich Błoniach w 1979 roku

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

 • Źródło: przemówienie do młodych, Gdańsk - Westerplatte, 12 czerwca 1987

Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.

Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć

 • Źródło: homilia wygłoszona w czasie mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry w Częstochowie, 19 czerwca 1983

Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą.

 • Źródło: podczas spotkania z członkami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Castel Gandolfo, 30 sierpnia 2001

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!

Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości.

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.

 • Źródło: orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2002

Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.

 • Źródło: przemówienie w czasie wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Watykan, 23 listopada 2004

Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! nie ma przyszłości człowieka i narodu.

 • Źródło: homilia wygłoszona w czasie mszy św. odprawionej na hipodromie w Sopocie, 5 czerwca 1999

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

 • Źródło: Częstochowa, 18 czerwca 1983

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!

 • Źródło: homilia wygłoszona 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie w czasie 1. pielgrzymki do Polski

Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka.

 • Kazachstan, 6 stycznia 2002

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie.

 • Źródło: przemówienie do wiernych, zaraz po wyborze na papieża

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

 • Źródło: list Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy 1. pielgrzymki do Ojczyzny

Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze przy bierzmowaniu biskup, i ja dzisiaj dokonam owego apostolskiego włożenia rąk na wszystkich tu zgromadzonych, na wszystkich moich rodaków.
Pragnę wam dziś przekazać tego Ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie "bierzmowanie dziejów", które przeżywacie.
I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
- taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to...

 • Źródło: w 1979 roku na krakowskich Błoniach podczas wielkiego Bierzmowania Narodu

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.

 • Źródło: Kalisz, 4 czerwca 1997

Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów, przy zachowaniu tożsamości i historycznych tradycji każdego z nich, tak by mogły dzielić się niejako dziedzictwem wartości, które ukształtowało się przy ich współudziale, a do którego należy godność człowieka, jego podstawowe i niezbywalne prawa, nienaruszalność życia, wolność i sprawiedliwość, zmysł solidarności i odmowy dyskryminacji kogokolwiek.

 • Źródło: przemówienie do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23 marca 1997.

Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.

 • Źródło: Spotkanie opłatkowe z Polakami 20 grudnia 1997

Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję.

 • Opis: Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II - według rzecznika Stolicy Apostolskiej Joaquina Navarro - Vallsa - na wieść o tym, że do Watykanu przybyły tysiące młodych ludzi, by czuwać na placu św. Piotra (2 kwietnia 2005)

To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.

 • Opis: Z pożegnalnego przesłania Jana Pawła II

Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne.... Tylko dziś jest Twoje.

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Wiedziałem, że w Łodzi jest klub ŁKS, ale o Widzewie nie słyszałem.

 • Opis: Na audiencji Marka Citki w 1997 roku

Wybrali mnie na papieża, a niech ich!

 • Źródło: Wypowiedziane przez Jana Pawła II tuż po konklawe

Każdy z Was młodzi przyjaciele ma w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które należy wykonać i wypełnić nie wolno zdezerterować.

 • Źródło: Westerplatte 1987

Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.

Wstyd mi. Prezydent stoi, kardynał stoi - a ja siedzę.

 • Opis: W czasie wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej, 18 sierpnia 2002
 • Źródło: Cytaty na Wprost.pl